Välkommen till Portugisiska Huset
Fredriksbergsg, 7
212 11 MALMÖ-SVERIGE
portugisiskahuset@hotmail.com
Portugisiska Huset grundad 1979, har i sina mål bl a.:

a) Anordna och utveckla kulturella och idrottsaktiviteter inom och utanför medlemskap, såsom bevara kulturella språket genom de godkända medlen

b) Försöka stimulera de flesta medlemar inom Portugisiska Husets aktiviteter så att själva medlemen känner sig aktiv integrant inom föreningen för att det är dem själva som utvecklar dess inriktning. Portugisiska Husets värderingar: att ha respekt för de demokratiska processen, för yttrande frihet, samt individens integritet

c) Även stödja medlemarnas initiativ till föreningens utveckling och förbättring

d) Förena för att utveckla de portugisisk talande människorna till kulturell gemenskap och integration i det svenska samhället

e) Alla som vill försvara och utveckla våra mål inriktning, och ändamål är välkomna som medlem
PLANERAD FESTPROGRAM

Föreslagna datum

Efter styrelsemöte har vi program. Kika facebook

Förslag:?


Vädret i www.klart.se skriver du önskad orts namn och vips har du prognoser
Malmö komun www.malmo.se
Portugals ambassad www.estocolmo.embaixadaportugal.mne.pt/sv
Svensk regering www.regeringen.se
Arbete/arbetslös www.ams.se

Medlem i FAPS, Portugisiska Riksförbundet
STYRELSE 2020

Ordförande: Vítor Vergílio
Kassör: Rui Bastos
Sekreterare: Sandra Matos Olsson